Τα φυτά μπορούν να φυτευτούν είτε πυκνά ή αραιότερα (2-3m η απόσταση ανάμεσα στα φυτά και 3-4m η απόσταση ανάμεσα στις γραμμές). Στην πυκνότερη φύτευση επιτυγχάνονται μεγαλύτερες αποδόσεις, όμως στην αραιότερη φύτευση γίνεται καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και έτσι μειώνονται οι κίνδυνοι ανάπτυξης ασθενειών.

Η συγκομιδή της παραγωγής λαμβάνει χώρα περίπου από τα μέσα του Αυγούστου έως τα τέλη του Οκτώβρη. Η ένδειξη πως ο καρπός είναι έτοιμος για συγκομιδή δίνεται από το σκούρο μελανό χρώμα του, ενώ με μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμε να αποφασίσουμε για τη συγκομιδή του, όταν έχουμε στη διάθεσή μας τα κατάλληλα μέσα για τη μέτρηση και την επιλογή του ιδανικού επιπέδου των ανθοκυανινών του καρπού. Η συγκομιδή μπορεί να γίνει χειρονακτικά ή και με τη χρήση μηχανικών μέσων, καθώς τα φυτά είναι αρκετά ανθεκτικά στη μηχανική καταπόνηση. Η χειρονακτική μέθοδος ενδείκνυται όταν ο καρπός προορίζεται για νωπή κατανάλωση, ενώ στην περίπτωση που ο προορίζεται για μεταποίηση ή κατάψυξη μπορούν να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της μηχανικής συγκομιδής.